• 0617473391
  • annemiek@hohoma.nl

Vakantiewoningen zijn jarenlang te zwaar belast

Vakantiewoningen zijn jarenlang te zwaar belast

Recreatieparken zijn jarenlang te hoog aangeslagen, heeft de Hoge Raad bepaald. Gemeenten zouden hun 75 miljoen euro moeten terugbetalen.

Gemeenten hebben jarenlang te veel belasting geheven bij recreatieparken. Dit valt af te leiden uit een uitspraak van de Hoge Raad in een zaak die door een eigenaar en een exploitant van een vakantiepark was aangespannen tegen de gemeente Ermelo. De aanslag eigenarenbelasting die de parkeigenaar door de gemeente opgelegd kreeg, was hoger dan had gemogen. En de exploitant van het park werd door Ermelo ten onrechte aangeslagen voor gebruikersbelasting.

De cassatiezaak draait in de kern om de vraag of vakantiehuisjes die zijn bedoeld voor de verhuur moeten worden aangemerkt als ‘woningen’ of als ‘zakelijk vastgoed’. Gemeenten redeneerden jaar na jaar dat het zakelijke objecten betrof. Zij stuurden recreatieondernemers daarom aanslagen op basis van het (hogere) niet-woningentarief van de eigenarenbelasting. Exploitanten ontvingen volgens dezelfde redenering een aanslag gebruikersbelasting.

Dat leidde tot bezwaren, maar de gemeenten haalden augustus vorig jaar hun gelijk bij de rechtbank Gelderland. Die concludeerde in de zaak-Ermelo dat een onroerende zaak zowel voor de gebruikersheffing als voor de eigenarenbelasting slechts tot woning dient ‘als deze bestemd is voor permanente bewoning’. En omdat permanente bewoning op de grond van de gemeentelijke voorschriften niet is toegestaan, konden de Ermelose vakantiehuisjes niet als zodanig worden aangemerkt.

De Hoge Raad laat niets heel van dat vonnis. Ook in vakantiehuisjes kunnen mensen verblijven, slapen en de overige woonfaciliteiten en voorzieningen gebruiken, constateert ‘s lands hoogste rechter op het gebied van belastingsrecht droogjes. ‘Zij zijn daarom aan te merken als woning.’ Daar komt nog bij dat het ook zo staat in de parlementaire toelichting bij de invoering, twintig jaar geleden, van de tariefsdifferentiatie in de Gemeentewet, memoreert de Hoge Raad. ‘Permanente bewoning is daarbij niet als eis gesteld.’

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is teleurgesteld over het arrest en leest de woorden van de Hoge Raad als een ‘uitholling van de belastingcapaciteit’ voor gemeenten.

Previcus Vastgoed, een WOZ-specialist uit Beugen die behalve het recreatiepark in Ermelo nog veertig andere parken bijstaat in hun geschillen met gemeenten, noemt de reactie van de VNG ‘onacceptabel’. ‘Gemeenten hebben twintig jaar lang te veel belasting geheven, ze weten dat ze alleen over de afgelopen vijf jaar hoeven terug te betalen en nog spreken ze over uitholling van hun belastingcapaciteit’, zegt Previcus-directeur Michel Uyen.

Zijn kantoor trekt op met het Arnhemse Phydias, eveneens WOZ-specialist. Dat bureau heeft volgens Uyen 2.100 Nederlandse recreatieparken, van groot tot klein, in kaart gebracht en becijferd dat op jaarbasis in totaal voor ongeveer 15 miljoen euro te veel aan belasting is geïnd door gemeenten. Over een periode van 20 jaar zou dat 300 miljoen euro betekenen.

‘Bij een park met een WOZ-waarde van meer dan 30 miljoen euro gaat het hard’, zegt Uyen. Als hij zijn zin krijgt, moeten de gemeenten de ten onrechte geïnde bedragen over de voorbije vijf jaar terugbetalen. Uyen gaat daarbij uit van een bedrag van 75 miljoen euro.

Bron: www.volkskrant.nl

admin
admin