• 0617473391
  • annemiek@hohoma.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

HoHoMa helpt verhuurders bij het opzetten en managen van de verhuur van hun vakantiewoning(en).


1. Aanbod van diensten

 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan incidentele veranderingen en van toepassing op al onze diensten die direct of indirect zijn (d.w.z. via derden) via het internet, op mobiele apparaten, per e-mail of per telefoon.

1.2. Door onze website te gebruiken, bevestigt u dat u de algemene voorwaarden gelezen en begrepen hebt en akkoord gaat.

 

2. Diensten HoHoMa

Op de HoHoMa website heeft u de mogelijkheid om in contact te komen met HoHoMa en vervolgens diensten af te nemen.

HoHoMa helpt, adviseert, zet – en voert het management uit voor eigenaren of verhuurders van vakantiewoningen.

2.1 Verhuurders die hulp willen bij het verhuren van hun vakantiewoning, of het volledig uitbesteden van de verhuur zijn de klanten waar HoHoMa werkzaamheden voor uit zal voeren.

2.3 Bij het opzetten van de verhuur, is de begeleiding en voortvloeiende diensten van dien aard, dat HoHoMa een uiterste inspanning zal verrichten om dit zo goed mogelijk uit te voeren. Hierbij kunnen er geen garanties worden afgegeven over de hoogte van de bezetting of het succes van de verhuur door HoHoMa, waarbij HoHoma niet aansprakelijk is als het doel niet wordt behaald.

2.4 Wanneer een klant kiest om het volledige verhuur management aan HoHoMa uit te besteden, zal HoHoMa haar uiterste inspanning leveren om dit zo goed mogelijk uit te voeren. Echter is HoHoMa niet aansprakelijk voor vernieling, verdwijning of op enkele andere wijze van het niet nakomen van de verplichtingen van de huurder.

 

 3. Privacy en reclame

3.1. De bescherming van de door klanten ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens is uiterst belangrijk voor HoHoMa en zal met uiterste zorg worden gebruikt voor de doeleinden ten behoeve van de genoemde diensten in artikel 2 .

3.2. HoHoMa verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens (hierna “gegevens” genoemd) alleen als wij uw toestemming hebben of indien een wettelijke bepaling het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens, toestaat.

3.3 Verstrekte gegeven worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan is genoemd in artikel 2. Tevens zullen de gegevens niet aan derden worden verstrekt.

4. Verantwoordelijkheid klant

4.1. De klant is verantwoordelijk voor het verwerven van rechten voor de inhoud (tekst, foto’s, recensies, links, enz.) die ze delen met HoHoMa om de verhuur op te zetten en uit te breiden. Zij zorgen ervoor dat ze alle rechten hebben met betrekking tot de inhoud die zij aanleveren naar HoHoMa.

4.2 HoHoMa is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het type huurders in de vakantiewoning van de betreffende verhuurder waar HoHoMa werkzaamheden voor verricht.

 

5. Aansprakelijkheid

5.1. HoHoMa is niet aansprakelijk voor de authenticiteit, kwaliteit, volledigheid, betrouwbaarheid of geloofwaardigheid van de door HoHoMa gemaakte advertenties.

5.2. Alle overeenkomsten die ontstaan zijn via deze service zijn tussen HoHoMa en de door genoemde klant. De betaling geschiedt per bank, uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

5.3. HoHoMa kan de juistheid van de door haar klant aangeleverde informatie niet waarborgen, en is daar op geen enkele wijze aansprakelijk voor.

5.4. HoHoMa is niet aansprakelijk voor technische defecten die veroorzaakt werden door oncontroleerbare omstandigheden. Bovendien is HoHoMa alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzettelijke handelingen.

 

7. Wijzigingen in de Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden die geldig waren tijdens de overeenkomst, zijn van toepassing op het gebruik van HoHoMa.